CHP’li YarkadaAY: HakkA�nA�zA� TRT’ye yedirmeyin!

Paylaş

“TRT 2016 yA�lA�nda milletin vergilerini yine AKP’li AYirketlere peAYkeAY A�ekti. Vurgunun boyutu her yA�l bA?yA?yor”

CHP A�stanbul Milletvekili BarA�AY YarkadaAY, “TRT 2016 yA�lA�nda milletin vergilerini yine AKP’li AYirketlere peAYkeAY A�ekti. Vurgunun boyutu her yA�l bA?yA?yor” dedi.

A�RESMA� BELGEDEN A�IKAN SONUA�

TRT’nin yandaAY yapA�m AYirketlerine aktardA�AYA� kaynak, resmA� belgelerden elde edilen verilerle ortaya konuldu. CHP A�stanbul Milletvekili BarA�AY YarkadaAY’A�n Bilgi Edinme Kanunu A�erA�evesinde yaptA�AYA� baAYvuruya gelen resmA� cevap TRT’nin kaynaklarA�nA�n nasA�l harcandA�AYA�nA� gA�zler A�nA?ne serdi.

A�AzTE RAKAMLARLA TRTa��NA�N MA�LLETE OLAN YA?KA?

YarkadaAY, “6.760 kiAYinin kadrolu olarak A�alA�AYtA�AYA� kurumda, her tA?rlA? teknik imkan olmasA�na raAYmen, dA�AY yapA�m adA� altA�nda yaptA�rA�lan programlar aracA�lA�AYA�yla yandaAY AYirketlere 2016 yA�lA�nda tam 753 milyon 500 bin TL aktarA�lmA�AY” dedi. YarkadaAY, “Bu, eski parayla 753 trilyondur ki; bunun anlamA� vurgundur” ifadesini kullandA�. YarkadaAY 2016 ve 2017 yA�lA�nda dA�AY yapA�mlara harcanan paranA�n 1 katrilyonu geA�tiAYini de belirtti.

A�YANDAAzLARIN A�A�FTLA�AzA�

CHP’li vekil, “AKP’li gazeteci ve iAYadamlarA�nA�n prodA?ksiyon AYirketleri TRT’yi adeta yaAYmalA�yor. A�zlenmeyen ya da A�ekilip A�ekilmediAYi dahi belli olmayan yapA�mlara milyonlar A�deniyor” dedi.

Azirketlere aktarA�lan paranA�n halkA�n vergilerinden toplandA�AYA�nA� belirten YarkadaAY, “Yedi bin personeli olan kurum, AKP’nin arpalA�AYA�na dA�nmA?AY durumda. Bu AYirketler, yedi bin kiAYinin yapamadA�AYA� hangi programlara imza attA�lar da bu parayA� aldA�lar?” tepkisini gA�sterdi.

REKLAM GELA�RA� A�OK DA?AzA?K

TRTa��nin 2016 yA�lA�ndaki reklam gelirinin 224.456.182 TL olduAYunu aA�A�klayan YarkadaAY, personel maaAYlarA� ve diAYer giderler hesaba katA�ldA�AYA�nda reklam gelirinin devede kulak olarak kaldA�AYA�nA� sA�yledi. YarkadaAY, “AKP’nin sesi haline gelen TRT, izlenmediAYi iA�in reklam da alamA�yor” dedi. CHP’li vekil, “Besleme gaZeteciler TRT’den para alA�yor AKP adA�na A�A�AYA�rtkanlA�k yapA�yor. YA?kA?nA? ise millet A�ekiyor” diye konuAYtu.

CHPa��li YarkadaAY sA�zlerini AYA�yle sA?rdA?rdA?:

“TRTa��nin aylA�k personel giderinin 55 milyon TL olduAYunu ve bu bedelin yA�llA�k 660 milyon TLa��nin A?zerinde bir rakama tekabA?l ettiAYini bize gelen cevapta gA�rA?yoruz. Personele 660 milyon TL maaAY veriyor; yaklaAYA�k 7 bin kiAYi A�alA�AYtA�rA�yorsunuz ama bA?tA?n iAYleri dA�AY yapA�mlara veriyorsunuz.

TRTa��den yani halkA�n cebinden 753,5 trilyon yandaAYlara peAYkeAY A�ekilmiAYtir. Ratinglerde dibe A�akA�lan, spor yorumcu ve spikerlerine astronomik rakamlar A�deyen TRT yA�neticileri bunun hesabA�nA� mutlaka vermelidir. DA�AY yapA�ma 753,5 trilyon harca; reklam gelirin ise 224 trilyon olsun. Bu dA?pedA?z rezalettir.”

KURUMA PARA YAAzIYOR

Kuruma 2016 yA�lA�nda gelir olarak elektrik payA�ndan 793.428.122 TL, bandroldan 962.145.091 TL, faizden ise 15.626.483 TL aktarA�ldA�AYA�nA� ifade eden YarkadaAY, AYA�yle konuAYtu:

“2016 yA�lA�nda TRTa��ye toplam 1.771.199.696 TL kamusal katkA� saAYlanmA�AY. Hepsi milletin cebindena�� KullandA�AYA�mA�z elektrik, aldA�AYA�mA�z telefon ve televizyondan ‘TRT payA�’ adA� altA�nda altA�nda alA�nan paralar, direk yandaAYlara aktarA�lmA�AY.”

A�”DANIAzTAY’A RAAzMEN…”

TRT’ye aktarA�lan kaynaklarA�n bir kA�smA�nA�n hukuksuz olarak yapA�ldA�AYA�nA� da belirten CHP’li vekil, DanA�AYtay’a yaptA�AYA� baAYvuru sonucu alA�nan kararA� hatA�rlattA�. YarkadaAY, “AvukatA�mA�z Turan AydoAYan, cep telefonlarA�ndan yapA�lan bandrol kesintilerini DanA�AYtay’da iptal ettirdi. TRT buna raAYmen halktan 224 milyon TL tahsil etti ve etmeye de devam ediyor” ifadesini kullandA�.

TRT’nin haksA�z olarak aldA�AYA� bu parayA� iade etmesi gerektiAYini belirten YarkadaAY, yurttaAYlara da “HakkA�nA�zA� TRT’ye yedirmeyin” A�aAYrA�sA� yaptA�.

A�50 MA�LYON TL DE AVUKAT GA�TA?RMA?Az

CHP’li vekil, TRT’nin yeni Genel MA?dA?rA? A�brahim Eren’in genel mA?dA?r yardA�mcA�sA� olduAYu dA�nemde yaAYanan bir rezaletin takipA�isi olduAYunu da sA�zlerine ekledi.

YarkadaAY, “A�brahim Eren’in vekalet verdirdiAYi TRT avukatA� Kubilay A. 50 milyon TL’yi hesabA�na geA�irerek ABD’ye kaA�tA�. Eren’den bunun hesabA�nA� soracak ve tA?m harcamalarA� kamuoyunun A�nA?ne getireceAYiz” dedi. YarkadaAY, TRT’nin hangi AYirkete kaA� TL aktardA�AYA�nA� aA�A�klayacaklarA�nA� da sA�yledi.

Kaynak: Cumhuriyet

Düşünceni Belirt

Ücretsiz Wordpress Temaları